ZRX,0x,0x  0x   ZRX 
Price: ¥ 10.245 -8.87%
Home >  加密货币 >  ZRX
ZRX,0x,0x

0x ZRX 

Rank #80 Included
0x Price
¥ 10.245

$ 1.578

-8.87%
Tags
TokenDeFi
 • Market Cap

  ¥ 8,398,393,844

  Market Cap Dominance

  0.060%

 • Circulating Vol

  760,547,659 ZRX

  Circulating Rate

  76.05%

 • 24H Vol

  ¥ 1,398,869,622

  Turnover

  26.5534%

 1. 24H High ¥ 11.539
 2. 24H Vol 201.95M ZRX
 3. 24H Low ¥ 10.239
 4. 24H Vol ¥ 1.40B
 5. 7D High ¥ 14.564
 6. All Time High ¥ 16.432
 7. 7D Low ¥ 9.447
 8. All Time Low ¥ 0.6748
 9. Initial Price ¥ 0.7252
 10. ROI 6.82Times
 • Data
 • Introduction
 • Historical Data
 • Keep

ZRXChart

 • 7DAY
 • 1MONTH
 • 3MONTH
 • 1YEAR
 • All
ZRXChange
24H
-8.87%
7D
38.88%
30D
-5.79%
3M
-66.88%
6M
-75.94%
YTD
-89.09%
YTD
320.91%
All
1418.15%
 • All
#
Coin
Pair
Price(¥)
24H Vol
24(¥)
Ratio
1
9.342
24,926,436

234,874,923

CNY

18.4548%
2
9.947
14,470,892

135,845,172

CNY

10.6416%
3
9.263
8,678,286

81,467,213

CNY

6.3818%
4
9.684
8,216,028

78,353,261

CNY

6.5442%
5
9.358
7,541,156

71,522,964

CNY

5.579%
6
9.656
7,227,806

70,400,382

CNY

5.6619%
7
9.342
6,383,899

60,547,131

CNY

4.7228%
8
9.377
6,139,612

57,497,623

CNY

4.5387%
9
9.665
5,700,297

55,522,116

CNY

4.4654%
10
9.715
4,983,171

47,522,688

CNY

3.9692%
11
9.302
3,516,431

33,010,413

CNY

2.5859%
12
9.386
2,783,874

26,403,231

CNY

2.0595%
13
9.683
2,482,973

24,184,687

CNY

1.945%
14
9.709
2,436,369

23,234,767

CNY

1.9406%
15
9.671
1,867,806

18,192,835

CNY

1.4632%
16
9.354
1,299,885

12,195,424

CNY

0.985%
17
9.762
1,298,000

12,378,558

CNY

1.0339%
18
9.763
1,155,527

11,019,837

CNY

0.9204%
19
9.738
1,133,785

10,812,496

CNY

0.9031%
20
10.191
1,123,145

10,939,678

CNY

0.8798%
21
9.735
1,011,169

9,643,153

CNY

0.8054%
22
9.635
674,138

6,429,010

CNY

0.537%
23
9.662
478,526

4,660,947

CNY

0.3749%
24
9.271
469,029

4,402,997

CNY

0.3449%
25
9.666
465,564

4,534,696

CNY

0.3647%
26
9.712
416,259

3,969,709

CNY

0.3316%
27
9.454
319,118

3,046,106

CNY

0.2494%
28
9.744
307,399

2,931,550

CNY

0.2448%
29
9.385
302,707

2,870,977

CNY

0.2239%
30
9.329
297,675

2,804,907

CNY

0.2204%
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ZRXProportion of Turnover

ZRXMarket value Ranking Trends

Rank: 80

关于(ZRX)

0x(ZRX)的最新价格是¥10, 0x价格在过去24小时涨跌幅为-8.87%, 成交额为¥ 1,398,869,622, 0x流通量是760,547,659 ZRX, 最大供应量是1,000,000,000 ZRX。 idcm是0x当前交易深度最好的市场。 如果想了解0x(ZRX)区块链上的交易数据,您可以使用区块浏览器, 0xtrackerEtherscanEthplorerBlockchair.